Linku i testimit online

Linqet aktivizohen në ora 09:00 për klasat 3 dhe 4, klasat 7 dhe 8 dhe klasat 11 dhe 12. Klikoni mbi mbishkrimet e mëposhtme:

Linqet aktivizohen në ora 12:00 për klasat 1 dhe 2, klasat 5 dhe 6 dhe klasat 9 dhe 10. Klikoni mbi mbishkrimet e mëposhtme:
Linku per testim për klasat 5 dhe 6 -versioni turqisht

Lajmet

Lista e nxënësve që duhet t’i dërgojnë ...

Nxënësit në vijim duhet të dërgojnë një e-mail në [email protected] ose një sms në 044 432 746, para datës 18.07.2020, për t’u pajisur me kodin hyrës. Këta nxënës ose nuk i kanë shkruar kontaktet në formularin e aplik...

GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS “KANGAROO”...

GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS “KANGAROO” NË KOSOVË – 2020 UDHËZIMET DHE RREGULLAT E TESTIMIT ONLINE PËR NXËNËSIT Në kohën e testimit të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë nga një pajisje elektronike në të cilën ësh...

TË PËRZGJEDHURIT 2019

TË PËRZGJEDHURIT 2019 GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS “KANGAROO” NË KOSOVË 2019 (MKC-K) TË PËRZGJEDHURIT E GARËS KANGAROO 2019 Instituti ATOMI dhe MKC-K kanë vendosur që disa nxënës që kanë arritur rezultatet më të la...

Më shumë lajme

Reklama