Orari 2021

ORARI I TESTIMIT PËR PRISHTINË (LIPJAN, OBILIQ, GRACANICË)

ORARI I TESTIMIT PËR GJILAN (VITI, KAMENICË, ARTANË)

ORARI I TESTIMIT PËR FUSHË-KOSOVË

ORARI I TESTIMIT PËR GJAKOVË (RAHOVEC, MALISHEVË)

ORARI I TESTIMIT PËR FERIZAJ (SHTIME, KACANIK, HANI I ELEZIT)

ORARI I TESTIMIT PËR PEJË (ISTOG)

ORARI I TESTIMIT PËR PRIZREN (SUHAREKË, DRAGASH)

ORARI I TESTIMIT PËR PODUJEVË

ORARI I TESTIMIT PËR SKENDERAJ

ORARI I TESTIMIT PËR DRENAS

ORARI I TESTIMIT PËR DECAN (JUNIK)

ORARI I TESTIMIT PËR KLINË

Vërejtje: Të gjithë ata ose ato që brenda afatit të konkursit e kanë bërë pagesën e participimit ose i kanë dorëzuar vërtetimet që i lirojnë nga pagesa, por nuk janë në këtë listë për arsye se nuk e kanë dorëzuar formularin e aplikimit ose për ndonjë arsye teknike (lëshim teknik), mund të vijnë për testim në tërminin e fundit të rregullt.