TË PËRZGJEDHURIT 2021

GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS “KANGAROO” NË KOSOVË 2021 (MKC-K)

TË PËRZGJEDHURIT E GARËS KANGAROO 2021

Instituti ATOMI dhe MKC-K kanë vendosur që disa nxënës që kanë arritur rezultatet më të larta në Garën Kangaroo 2021 në Kosovë (të mbajtur më 20 mars 2021) t’i përzgjedhin si përfitues të shërbimeve dhe aktiviteteve përkrahëse për zhvillimin e talentit të tyre në fushën e matematikës, posaçërisht për ofrimin e kurseve të avancuara të matematikës nga profesionistët e fushës, në përputhje me moshën dhe talentin e tyre në matematikë.

Të gjithë ata nxënës që në Testin Kangaroo 2021 kanë arritur rezultat së paku 65% e më shumë (nxënësit e Kategorisë 1 dhe 2 së paku 63 pikë nga totali 96 pikë, ndërsa nxënësit e Kategorisë 3 deri 6 së paku 78 pikë nga totali 120 pikë) konsiderohen si të përzgjedhur të Garës Kangaroo 2021. Këtë kriter e kanë plotësuar gjithsej 30 nxënës (lista e mëposhtme).

Në ditët në vijim do t’i njftojmë nxënësit e përzgjedhur ose prindërit e tyre për shpërndarjen e Certifikatave të Suksesit dhe për hollësira të tjera.

Vërejtje: Rënditja në këtë listë është sipas rënditjes alfabetike dhe klasës.

Lista e nxënësve që kanë arritur rezultat së paku 65% e më shumë në Garën Kangaroo 2021 në Kosovë:

EMRIMBIEMRIKLASA
ANISABERISHA2
MESTARISLAMI2
ALBAPLLANA3
DESIDIAT ADEMI3
EARTAKOSUMI3
AMELASYLEJMANI4
ANIKIMERI4
ANDIFAZLIU4
ARTGASHI4
DET       SURROI  4
KRESHNIKKRASNIQI4
LEARTPODVORICA4
LIRFAZLIU4
PARIDHAXHOLLI4
RIANAFEJZULLAHU4
UNIKBAHTIRI4
ZGJIMGËRVALLA4
ARJONËZOGAJ5
DINAMALIQI5
AJANHAJRULLAHU6
DIELLIJASHARI6
ENDRITGËRXHALIU6
LEAZHERKA6
LEKËNIKÇI6
LUANASALIHU6
ARIANJASHARI7
BURONAZEMI7
SHPENDIDEVA7
DORITAVDYLI8
OLT IMERI10