Contact

Telefon: +37744 432746 (Valmir Krasniqi) – Përfaqësues  për Math Kangaroo Contest – Kosovë.
E-mail: [email protected]

Adresa: Instituti ATOMI, Gjimnazi Matematik, Kati III, r.r. Tahir Zajmi, Kalabri 10 000 Prishtinë, Kosovë.