Statistikat

Në vitin 2018 në testin “Kangaroo” kanë marrë pjesë mbi 6 milionë nxënës nga rreth 80 shtete. Testi “Kangaroo” kryesisht është më i popullarizuar në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Në vijim po i japim disa statistika të pjesëmarrësve në testin “Kangaroo” – 2018 të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.

  1. Austri – 120315 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  2. Belgjikë – 86229 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  3. Kroaci – 43425 nxënës kanë marrë pjesënë testin Kangaroo
  4. Francë – 322100 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  5. Gjermani – 910700 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  6. Itali  – 74837 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  7. Holndë – 137236 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  8. Poloni – 371338 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  9. Slloveni – 87551 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo
  10. Suedi – 101529 nxënës kanë marrë pjesë në testin Kangaroo

Për statistika të përgjithshme, ju sugjerojmë ta vizotoni faqen zyrtare të “Asociacionit Kangourou Sans Frontières (AKSF)” –  http://www.aksf.org/statistics.xhtml.