Kontakti

Telefon: +37744 432746 (Valmir Krasniqi) – Përfaqësues për Math Kangaroo Contest – Kosovë.
E-mail: [email protected]

Adresa: Instituti ATOMI, Gjimnazi Matematik, Kati III, rr. Tahir Zajmi, Kalabri 10 000 Prishtinë, Kosovë.

Gara “Kangaroo” këtë vit do të mbahet në të gjitha qytetet ku kemi caktuar koordinatorë, por në rast të numrit relativisht të madh të aplikantëve nga qytetet ku nuk kemi caktuar koordinatorë, atëherë MKC-K do të organizojë garën edhe në këto qytete. Në vijim është lista e emrave të koordinatorëve rajonalë dhe koordinatorëve komunalë të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2018.

Koordinatorët rajonalë janë përsona të autorizuar nga Instituti ATOMI të cilët e mbikëqyrin organizimin e garës “Kangaroo” në komunat e rajonit të tyre. Në vijim është lista e koordinatorëve rajonalë.

Rajoni Koordinator
Prishtinë Naim Bytyqi
Prizren Afrim Shemsidini
Gjilan Festim Shkodra
Gjakovë Pleurat Rudi
Pejë Shpresa Berisha
Ferizaj Kastriot Jupa
Mitrovicë Refik Maloku

Koordinatorët komunalë janë përsona të autorizuar nga Instituti ATOMI për organizimin e garës “Kangaroo” në komunat e tyre. Koordinatorët komunalë organizimin e garës “Kanagroo” e bëjnë në koordinim të plotë me koordinatorët rajonalë dhe koordinatorin e përgjithshëm. Në vijim është lista e koordinatorëve komunalë.

Qyteti Koordinator
Prishtinë Naim Bytyqi
Prizren Afrim Shemsidini
Gjilan Festim Shkodra
Gjakovë Pleurat Rudi
Pejë Shpresa Berisha
Ferizaj Kastriot Jupa
Mitrovicë Halil Parduzi
Vushtrri Refik Maloku
Drenas Driton Bilalli
Podujevë Liridon Mulliqi dhe Alban Morturi
Lipjan Avdullah Krasniqi
Rahovec
Suharekë Hatim Salihu
Deçan dhe Junik Shpresa Ramosaj
Rajoni i Hasit – Prizren Naser Kastrati
Fushë Kosovë Nexhmedin Rexhepi dhe Salih Jashanica
Klinë Arben Abazaj
Viti Burim Jashari
Kamenicë Agim Maliqi
Novobërdë Afrim  Isufi
Shtime Agim Avdiu
Kaçanik dhe Hani i Elezit Elvire Bushi
Skenderaj Xhavit Behrami
Istog Osman Osmanaj