Kontakti

Valmir Krasniqi – Përfaqësues për Math Kangaroo Contest – Kosovë.
E-mail: [email protected]

Telefon: +383 44 432 746

Adresa: Instituti ATOMI, Gjimnazi Matematik, Kati III, rr. Tahir Zajmi, Kalabri 10 000 Prishtinë, Kosovë.

Gara “Kangaroo” këtë vit do të mbahet në të shtatë gjitha qytetet e mëdha, por në rast se në disa qytete tjera ka më shumë se 70 pjesëmarrës , atëherë MKC-K do të organizojë garën edhe në këto qytete. Në vijim është lista e emrave të koordinatorëve rajonalë dhe koordinatorëve komunalë të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2023.

Koordinatorët rajonalë janë përsona të autorizuar nga Instituti ATOMI të cilët e mbikëqyrin organizimin e garës “Kangaroo” në komunat e rajonit të tyre. Në vijim është lista e koordinatorëve rajonalë.

Rajoni Koordinator
Prishtinë Valon Krasniqi
Prizren Fisnik Vasija dhe Abdullah Sylejmani  (049 580 238)
Gjilan Festim Shkodra
Gjakovë Pleurat Rudi
Pejë Shpresa Berisha
Ferizaj Agim Bytyqi
Mitrovicë Refik Maloku

Koordinatorët komunalë janë përsona të autorizuar nga Instituti ATOMI për organizimin e garës “Kangaroo” në komunat e tyre. Koordinatorët komunalë organizimin e garës “Kanagroo” e bëjnë në koordinim të plotë me koordinatorët rajonalë dhe koordinatorin e përgjithshëm. Në vijim është lista e koordinatorëve komunalë.

Qyteti Koordinator
Prishtinë Valon Krasniqi
Prizren Fisnik Vasija dhe Abdullah Sylejmani
Gjilan Festim Shkodra
Gjakovë Pleurat Rudi
Pejë Shpresa Berisha
Ferizaj Agim Bytyqi
Mitrovicë Refik Maloku
Vushtrri Refik Maloku
Drenas Driton Bilalli
Podujevë Liridon Mulliqi dhe Alban Morturi
Lipjan Shaip Salihu
Rahovec
Junik Ajete Gjuli
Deçan Shpresa Ramosaj
Fushë Kosovë Nexhmedin Rexhepi
Klinë Elizabeta Dedaj
Viti Burim Jashari
Kamenicë
Novobërdë
Shtime Qëndrim Bajrami
Kaçanik dhe Hani i Elezit
Skenderaj Kushtrim Kastrati