Rreth Garës Kangaroo

NJOFTIM

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më datën 11.03.2020, për ndërprerjen e proceseve edukativo-arsimore në institucione publike dhe private, në të gjitha nivelet, deri më 27 mars 2020, Instituti ATOMI, në koordinim me Asociacionin Kangourou Sans Frontières (AKSF), vendosi shtyrjen e datës së mbajtjes së Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo 2020” në Kosovë për një afat të pacaktuar.

Pas fillimit të procesit mësimor dhe normalizimit të situatës, Instituti ATOMI do ta caktojë datën e re të mbajtjes së garës “Kangaroo 2020”.

Të gjithë nxënësit që tashmë janë regjistruar për të marrë pjesë në garën “Kangaroo 2020” do të informohen me kohë për pjesëmarrje në “Kangaroo 2020”.

Stafi i MKC-K, gjatë ditëve të ndërprerjes së procesit mësimor, do të publikojë periodikisht detyra në faqen e Facebook-ut për përgatitje sa më të mirë të nxënësve për “Kangaroo 2020”.

Instituti ATOMI dhe MKC-K,
Prishtinë,
më, 11.03.2020