Shkolla Kangaroo +

Pas 14 javësh përfundoi me sukses shkolla “Kangaroo +”, e organizuar nga Instituti ATOMI, në kuadër të Math Kangaroo Contest – Kosovo. Falënderojmë nxënësit dhe prindërit e tyre për bashkëpunim të shkëlqyer. Shihemi së shpejti në Kangaroo 2, në mars të vitit 2018. Suksese!