Materiale dhe teste


Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2019.

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2018.

KLASAT 1-2

KLASAT 3-4

KLASAT 5-6

KLASA 7-8

KLASA 9-10

KLASAT 11-12

ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2017.

KLASAT-1-2

KLASAT-3-4

KLASAT-5-6

KLASAT-7-8

KLASAT 9-10

KLASAT-11-12

ÇELËSI

Këtu mund t’i shkarkoni disa nga testet e viteve të kaluara.

Secili aplikues online i suksesshëm në “Kangaroo 2020”, me rastin e konfirmimit të regjistrimit, brenda 24 orësh, do ta ketë të bashkelidhur në e-mail edhe versionin elektronik të librit me zgjidhjet të problemeve “Kangaroo 2019”. Aplikuesit përmes formave të tjera duhet të na kontaktojnë pastaj ua dergojmë librin përmes e-mailit.

Testet e garës “Kangaroo” ndahen në gjashtë kategori:

  1. Fillestarët – klasa e parë – dytë
  2. Fatosat  – klasa e tretë – katërt
  3. Pionerët – klasa e pestë-gjashtët
  4. Kadetët – klasa e shtatë – tetë
  5. Juniorët – klasa e nëntë – dhjetë
  6. Seniorët – klasa e njëmbëdhjetë – dymbëdhjetë

Historku i garës ndërkombëtare “Kangaroo”

Në fillim të viteve të 80-ta, Peter O’Holloran një mësues i matematikës në Sidnei të Australisë, shpiku një lloj të garës: një pyetësor me përgjigje të shumta, zgjidhjet e sakta të të cilit verifikohen nga kompjuteri, e që do të thotë që mijëra nxënës mund të marrin pjesë në të njëjtën kohë në garë. Ishte një sukses i jashtëzakonshëm për Konkursin Kombëtar të Matematikës në Australi. Në vitin 1991, dy mësues frencezë (André Deledicq dhe Jean Pierre Boudine) vendosën të fillojnë garën në Francë me emrin “Kangaroo” për të nderuar miqtë e tyre australianë. Në edicionin e parë morën pjesë 120 000 të rinj. Që atëherë gara ka qenë e hapur për të gjithë nxënësit. Ajo u përcollë  nga 21 vende evropiane që formojnë së bashku Asociacionin “Kangaroo pa kufij”. Në qershor të vitit 1993, Bordi i Kangaroo për Francë organizoi një mbledhje me bordet tjera të vendeve evropiane në Paris.

Në takim ishin të ftuar edhe shumë nga organizatorët e garave matematikore në vendet  evropiane të cilët ishin impresionuar nga rritja e vazhdueshme e numrit të pjesëmarrësve në garën Kangaroo në Francë (120 000 në 1991, 300 000 në vitin 1992, 500 000 në vitin 1993). Shtatë vende vendosën të miratojnë të njëjtën skemë të garave: Bellorusia, Hungaria, Holanda, Polonia, Rumania, Rusia dhe Spanja. Gara e mbajtur në maj të vitit 1994  ishte e sukseshsme në të gjitha vendet. Në qershor të vitit 1994, në Strasburg, në Këshillin Evropian, Asambleja e Përgjithshme e delegatëve të 10 vendeve evropiane vendosi krijimin e “Kangaroo pa kufij” – Shoqatës me një Bord të zgjedhur prej 6 anëtarëve dhe me Statutin juridik të regjistruar në Paris, më 17  janar 1995. Në fillim të kësaj iniciative globale, Franca dha ndihmë teknike dhe financiare deri në takimet në Paris (janar 1995) dhe Einhoven -Holandë (dhjetor 1995).

Në Einhoven (dhjetor 1995), gara ishte identike në të gjitha vendet në “nivelin e Kadetëve” (13 – 14 vjeç); e  njëjta teknikë e garës (pyetje me zgjidhje të shumta), të njëjtën ditë, të njëjtën kohë, shpërblime të njëjta për çdo pjesëmarrës”. Çdo vend ka organizimin e vet dhe çmimet e veta dhe nuk ka krahasim të rezultateve në mes të vendeve. Duke filluar nga viti 1996, të gjitha vendet anëtare morën pjesë në organizimin e  Asamblesë së Përgjithshme Vjetore me pjesëmarrje proporcionale me numrin e  pjesëmarrësve. Në Torun-Poloni (nëntor 1996) është vendosur që të gjitha detyrat e  garave, në të gjitha nivelet, të jenë të njëjta në të gjitha vendet anëtare. Në Budapest (tetor 1997), nga 21 vende që ishin të pranishme, u miratua Rregullorja që përcakton saktësisht pjesëmarrjen financiare dhe rregullat që duhen ndjekur nga çdo vend që dëshiron të bëhet anëtar. Që nga viti 1995, Kuvendi i Përgjithshëm vjetor i Shoqatës zhvillohet në vende të ndryshme, në tetor ose nëntor. Aty përzgjedhen detyrat për vitin e ardhshëm, shkëmbehen dokumentet dhe diskutohen shpërblimet si dhe plainifikohen kampet verore  mes vendeve të ndryshme.

Në vitin 1994 garës “Kangaroo” i është dhënë çmimi “D’Alembert Prize”, nga Shoqata e Matematikanëve të Francës, për veprën më të mirë të popullarizimit dhe shpërndarjes së matematikës. Përveç kësaj, gara “Kangaroo” është shquar për kontributin e saj të rëndësishëm në pedagogjinë matematike. Po ashtu, gjatë simpoziumit ndërkombëtar për mësimin e matematikës të mbajtur në Kopenhagë në korrik të vitit 2004, André Deledicq mori çmimin “Erdös Prize”, që jepet çdo 2 vjet, nga Federata botërore e garave kombëtare të matematikës.