Materiale dhe teste

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2022.

KLASAT 1-2

KLASAT 3-4

KLASAT 5-6

KLASAT 7-8

KLASAT 9-10

KLASAT 11-12

ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2020.

KLASAT 1-2

KLASAT 3-4 

KLASAT 5-6 

KLASAT 7-8 

KLASAT 9-10

KLASAT 11-12

ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2019.
KLASAT 1-2 

KLASAT 3-4 

KLASAT 5-6

KLASAT 7-8 

KLASAT 9-10


ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2018.

KLASAT 1-2

KLASAT 3-4

KLASAT 5-6

KLASA 7-8

KLASA 9-10

KLASAT 11-12

ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2017.

KLASAT-1-2

KLASAT-3-4

KLASAT-5-6

KLASAT-7-8

KLASAT 9-10

KLASAT-11-12

ÇELËSI

Këtu mund t’i shkarkoni disa nga testet e viteve të kaluara.