Materiale dhe teste


Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2019.

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2018.

KLASAT 1-2

KLASAT 3-4

KLASAT 5-6

KLASA 7-8

KLASA 9-10

KLASAT 11-12

ÇELËSI

Më poshtë mund t’i shkarkoni testet në gjuhen shqipe të Garës Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo” 2017.

KLASAT-1-2

KLASAT-3-4

KLASAT-5-6

KLASAT-7-8

KLASAT 9-10

KLASAT-11-12

ÇELËSI

Këtu mund t’i shkarkoni disa nga testet e viteve të kaluara.