Testet e garës “Kangaroo” në gjuhën turke

Në lidhjen në vijim mund t’i shkarkoni testet e garës “Kangaroo” në gjuhën turke. Në vitin 2017, në garën “Kangaroo”, në Kosovë kanë marrë pjesë një numër i konsiderueshëm i nxënësve nga komuniteti turk dhe komuniteti boshnjak, të cilët testit iu kanë nënshtruar në gjuhën turke (boshnjake). Edhe këtë vit nxënësit e komunitetit turk (boshnjak) mund t’i nënshtrohen testit “Kangaroo” në gjuhën turke (boshnjake). Testet në gjuhën turke (boshnjake) do t’i marrim nga organizatorët e garës “Kangaroo” në Turqi dhe Bosnje.

Testet “Kangaroo” në gjuhën turke.