TË PËRZGJEDHURIT 2018

GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS “KANGAROO”NË KOSOVË 2018 (MKC-K)

TË PËRZGJEDHURIT E GARËS KANGAROO 2018

Instituti ATOMI dhe MKC-K kanë vendosur që disa nxënës që kanë arritur rezultatet më të larta në Garën Kangaroo 2018 në Kosovë (të mbajtur më 17 mars 2018) t’i përzgjedhin si përfitues të shërbimeve dhe aktiviteteve përkrahëse për zhvillimin e talentit të tyre në fushën e matematikës, posaçërisht për ofrimin e kurseve të avancuara të matematikës nga profesionistët e fushës, në përputhje me moshën dhe talentin e tyre në matematikë.

Të gjithë ata nxënës që në Testin Kangaroo 2018 kanë arritur rezultat së paku 65% e më shumë (nxënësit e Kategorisë 1 dhe 2 së paku 63 pikë nga totali 96 pikë, ndërsa nxënësit e Kategorisë 3 deri 6 së paku 78 pikë nga totali 120 pikë) konsiderohen si të përzgjedhur të Garës Kangaroo 2018. Këtë kriter e kanë plotësuar gjithsej 55 nxënës (lista e mëposhtme).

Me rastin e ndarjes së Certifikatave të Suksesit për këta nxënës do të organizohet një Ceremoni solemne, në të cilën do të marrin pjesë këta 55 nxënës së bashku me prindërit e tyre, ministri i arsimit, drejtorë të drejtorive komunale të arsimit dhe personalitete të tjera. Në këtë ceremoni do të shpallen edhe nxënësit më të suksesshëm të secilës kategori, të cilët do të pajisen me medalje dhe certifikata të suksesit dhe gjithashtu do të shpallen edhe tre nxënësit më të suksesshëm të Garës Kangaroo 2018 në nivel të vendit, të cilë do të pajisen me medalje dhe certifikata të suksesit.

Për datën dhe vendin e mbajtjes së Ceremonisë nxënësit ose prindërit e tyre do të njoftohen përmes telefonit gjatë këtyre ditëve.

Lista e nxënësve që kanë arritur rezultat së paku 65% e më shumë në Garën Kangaroo 2018 në Kosovë:

EMRIMBIEMRIKLASA
1AJANRIZVANOLLI2
2YLLHULAJ2
3ABIANBELALLARI3
4JORAUKMATA3
5LEKËNIKÇI3
6VLERABERISHA3
7ANABËRDYNA4
8ANIKSHAHINI4
9ARIANJASHARI4
10BERNADAMONI4
11BLERONABERISHA4
12BURONAZEMI4
13DORIANDEMAJ4
14DRENHOXHA4
15ENTELAMIRENA4
16ERIONGUSHLLA4
17ERISMALIQI4
18ERMALZHDRELLA4
19EURONMILLAKU4
20FIDANHYSENI4
21JONKABASHI4
22JONBAJRAKTARI4
23JONASHEFKIU4
24KANITAMUJA4
25LEONDËRGUTI4
26MALSALIHU4
27MELISAPIRA4
28OLSHOTI4
29RINAQEVANI4
30SHENDFAZLIJA4
31SHPATSADIKAJ4
32SHPENDIDEVA4
33TEODEMOLLI4
34VERARTAMUHARREMI4
35EJOTAELEZAJ5
36ERTIQYQALLA5
37JONDËRMAKU6
38EDIBERISHA6
39ENEAHASANI6
40ORGESAJVAZI6
41ARTGJULI8
42ROBERTPIRA8
43DRENNEZIRI10
44LORIKRAMOSAJ10
45AGNESANUHA11
46DUARTNISHEFCI11
47LEARTAJVAZAJ11
48NJOMËZANASUFI11
49URIMHOXHA11
50VIKTORAHMETI11
51ARDITYMERI12
52BESFORTSHALA12
53EDISHABANI12
54ILIRKIÇMARI12
55NITASYLEJMANI12

Vërejtje: Rënditja në këtë listë është sipas rënditjes alfabetike dhe klasës.

Lajmet

Plani mësimor i kurseve në shkollën “Kang…Plani mësimor për grupin I Vendi i mbajtjes së kursit: Gjimnazi Matematik, në lokalet e Institutit ATOMI. Target grupi: Nxënësit e përzgjedhur nga gara Kangaroo 2018. Mosha: Klasat III-V. Instruktorë: Armend Shabani dhe Valmir Krasniqi….Shkolla “Kangaroo +”Shkolla “Kangaroo +” – Instituti ATOMI Nga 55 nxënësit e përzgjedhur nga Gara Ndërkombëtare e Matematikës “Kangaroo” 2018, janë formuar tri grupe të ndryshme për kurse sipas moshave (grupi 1 kategoritë 1 dhe 2; grupi 2 katego…